Lék na odvykání kouření

Léčba závislosti na nikotinu není snadný úkol. Její úspěšnost závisí na spolupráci pacienta a lékaře, stejně jako na přístupu samotného kuřáka. Dokonce i dobře motivovaní kuřáci jen v 10-11% případů dosahují úspěchy bez lékařské pomoci. V sortimentu naší lékárny naleznete lék na odvykání kouření, který prokázal svoji účinnost v nezávislých klinických studiích. Představený zde lék na odvykání kouření zaručuje vynikající výsledek v 75-80% případů. Podle údajů WHO člověk se považuje za nekuřáka, pokud nekouří déle než šest měsíců. Odvykaní kouření přispívá k výraznému zlepšení celkového stavu organismu a zdravotního stavu již po 4 týdnech, zvyšuje se produktivita práce, zlepšuje se nálada. Krevní testy ukazují snížení hladiny karboxyhemoglobinu v krvi. Výrazně se zlepšuje stav pleti. Čtyři týdny poté, co přestanete kouřit, usnadní se vám dýchání.

Výběr správného způsobu řešení závislosti na nikotinu nevyvolává proces přibírání na váze. Nikotin vlastně potlačuje chuť k jídlu tím, že otravuje tělo, které se snaží neutralizovat škodlivé účinky tabákového kouře. Kouření není nejlepší způsob, jak snížit hmotnost.

Vliv kouření tabáku na zdraví

Proč kouření tabáku má negativní vliv na lidské zdraví? Při kouření cigaret nebo jiných tabákových výrobků se vyfukuje kouř. Teplota rozžhaveného tabáku v cigaretě dosahuje 900 stupňů Celsia. Při kouření tabáku se uvolňuje dehet a více než 4000 toxických látek, dvě stě z nich jsou nebezpečné pro zdraví.

Složení cigaretového kouře nebyl dosud detailně prozkoumán. Látky obsažené v tabákovém kouři jsou vysoce toxické, jedovaté, mající dráždivé a karcinogenní vlastnosti. Patologické mechanismy vlivu oxidu uhelnatého, kovů, polycyklických aromatických uhlovodíků obsažených v tabákovém kouři na kuřáka a jeho okolí byl zkoumán v různých studiích. Tyto látky pronikají do těla jak při aktivním, tak při pasivním kouření.

Zvláštní pozici v tabákovém kouře zaujímá oxid uhelnatý (CO). Je vedlejším produktem spalování a je obsažen ve vysokých koncentracích v tabákovém kouři. V kouři jedné cigarety je obsah CO 10 až 20 krát vyšší než nikotinu. Toxické účinky CO spočívají v snížení hladiny hemoglobinu a vytvoření karboxyhemoglobinu, v důsledku čeho se objeví záporná kyslíková bilance. Hemoglobin embrya je těsněji spojen s CO, než hemoglobin dospělého člověka. Proto plod má vyšší koncentrace karboxyhemoglobinu než matka. V průběhu doby v organismu embrya dochází k chronickému kyslíkovému hladovění buněk, které se nedá eliminovat ani po zanechání kouření matky. V těle matky a plodu se zvyšuje koncentrace hematokritu, což vede k zvýšení viskozity krve. To způsobuje poruchy funkce placenty a zpomalení vývoje plodu. Zvyšuje se riziko vzniku cévní mozkové příhody.

Závislost na nikotinu často způsobuje poškození cévního systému. Nikotin zužuje cévy, včetně i těch, které přivádějí krév do penisu, a tím zhoršuje schopnost dosahovat i udržovat erekci. Lékárna bez předpisu 365-pharm nabízí spoustu účinných přípravku na podporu erekce: generická Viagra, originální, alternativní léky Cialis a Levitra.

Tabákový kouř obsahuje také těžké kovy. To je především kadmium, olovo, rtuť, nikl, chrom, někdy zinek a berylium. Zvláště toxické jsou polycyklické aromatické uhlovodíky obsažené v cigaretách. Jejich toxický účinek se projevuje v interakci s buněčnými složkami, např. s deoxyribonukleovou kyselinou, v důsledku čeho se zvyšuje pravděpodobnost mutace spojené s cytotoxicitou, kardiogenezí a teratogenitou.

Kromě výše uvedených toxických látek tabákový kouř obsahuje také methylbenzen, sirouhlík, dichlordifenyltrichlormethylmethan, benzen, vinylchlorid atd. Páry benzenu i v minimálních dávkách negativně ovlivňují krvetvorné orgány. Centrální nervový systém je také vystaven jejich vlivu. Formaldehyd je toxická látka způsobující podráždění sliznic dýchacích cest. Kyselina kyanovodíková je silný jed, který inhibuje vstřebávání kyslíku a způsobuje kyslíkové hladovění. Karcinogenní látky cigaretového kouře zvyšují riziko onkologických onemocnění nejen bezprostředně u kuřáku, ale i u lidí kolem něho.

Jak přestat kouřit: přehled nových metod

Behaviorální metody:

metoda svépomoci

lékařská konzultace

metody skupinové psychologické podpory

léčba hypnózou

averzivní terapie

Medikamentózní metody:

náhradní nikotinová léčba

Champix (vareniklin)

Zyban (bupropion)

antidepresiva

Nemedikamentózní metody:

reflexoterapie

biorezonanční terapie

Vysoce účinné metody odvykání kouření:

individuální poradenství

medikamentózní léčba

Zyban (bupropion 150mg)

Poznámka: Na následky kouření umírá polovina kuřáků, kteří začali kouřit v mladém věku. Každých 6 vteřin zemře na následky kouření na světě 1 člověk. Pasivní kouření je také velmi zdraví škodlivé.

Zanechat kouření se vyplatí v každém věku. Tím se snižuje riziko vzniku onemocnění způsobených kouřením. Co dostanete, když přestanete kouřit:

• zlepšení zdravotního stavu

• vylepšený čich a vnímání chuti

• úspora peněz

• dobrý příklad dětem a rodině

• zlepšení stavu pleti, snížení vrásek

• svěží dech

Používáním webových stránek 365-pharm.com souhlasíte s našimi zásadami používání souborů cookie.