prázdný košík

Vyberte prosím nejvhodnější odpověď na každou z pěti otázek, která nejlépe popisuje Váš stav v průběhu posledních 6 měsíců:

1. Jak byste hodnotil svoji jistotu, že můžete dosáhnout a udržet erekci?
  Velmi nízká   Nízká   Střední   Vysoká   Velmi vysoká
2. Když jste měl erekci při sexuální stimulaci, jak často tvrdost penisu byla dostatečná k průniku?
  Téměř nikdy nebo nikdy   Jen ojediněle
  Občas   Většinou
  Téměř vždy nebo vždy
3. Jak často během pohlavního styku jste byl schopen udržet erekci po průniku do partnerky?
  Téměř nikdy nebo nikdy   Jen ojediněle
  Občas   Většinou
  Téměř vždy nebo vždy
4. Je obtížné bylo udržet erekci po celou dobu pohlavního styku až do ejakulace?
  Extrémně obtížné   Velmi obtížné   Obtížné
  Mírně těžké   Není těžké
5. Jak často jste spokojen se sexuální aktivitou?
  Téměř nikdy nebo nikdy   Jen ojediněle
  Občas   Většinou
  Téměř vždy nebo vždy


Zdravá erekce
22-25
Mírná ED
17-21
Mírně až střední ED
12-16
Středně těžká ED
8-11
Těžká ED
1-7

Součet bodů:

Tento jednoduchý test nemůže nahradit důkladné vyšetření lékařem. Pokud Vás trápí poruchy erekce, obraťte se na svého lékaře nebo urologa