prázdný košík

Zdraví rodiny

Zdraví rodiny znamená, že každý z členů rodiny užívá si život ve zdraví a pohodě. Právě proto online lékárna 365-pharm nabízí velký sortiment léčivých přípravků pro zdraví ženy (včetně ženské viagry), zdraví muže (například zde je příznivá tadalafil cena), přípravky k léčbě obezity, proti kouření atd.

star-off star-off star-off star-off star-off
3237.96 Kč
Strattera
Strattera

Léčba ADHD

Atomoxetin je účinný vysoce selektivní inhibitor presynaptického noradrenalinového transportéru. Tento lék na ADHD u dospělých a dětí není amfetaminovým derivátem. Atomoxetin má minimální afinitu k dalším noradrenergním receptorům. Atomoxetin nepatří k psychostimulantům. V klinických studiích při zastavení léčby atomoxetinem u pacientů nebylo pozorováno zesílení příznaků onemocnění nebo jakékoliv nežádoucí účinky spojené s abstinenčním syndromem.

Farmakokinetika léku na ADHD

Farmakokinetické vlastnosti. Po perorálním podání atomoxetin se rychle a téměř úplně vstřebává, je dobře distribuován v organismu. Čas k dosažení maximální koncentrace v séru je 1 až 2 hodiny. Koupit Atomoxetin bez předpisu se podává nezávisle na jídle. Průměrný eliminační poločas atomoxetinu u pacientů s velmi rychlým metabolismem je 3.6 hodiny; u pacient; s pomalým metabolismem je 21 hodina. se vylučuje hlavně močí.

Farmakokinetika Atomoxetin u děti a dospívajících je podobná farmakokinetice u dospělých.

Indikace pro použití léku na ADHD

Atomoxetin je indikovaný u dětí ve věku nad 6 let a u dospělých s:

  • poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)

Projevy ADHD deficitu pozornosti s hyperaktivitou (projevující se ve více než jednom sociální prostředí, například i doma, i ve škole) mohou zahrnovat: nedostatek koncentrace, roztěkanost, nadměrná netrpělivost, impulzivita, dezorganizace, neposednost a další podobné poruchy chování.

Koupit atomoxetin bez předpisu a držet pokynů dávkování

Léčba atomoxetinem musí být prováděna pod dohledem lékaře, který má zkušenost s léčbou pacientů s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).

Atomoxetin se podává perorálně jednou ráno bez ohledu na jídlo. Tobolky atomoxetin prodej by neměly být otevřeny. V případě jakýchkoliv vedlejších účinků při užívání atomoxetin jednou denně, pacientovi může být doporučeno užiti léku dvakrát denně (ráno a pozdě odpoledne/kvečeru). Zrušení podávání léku nevyžaduje postupné snižování dávky.

Doporučená počáteční denní dávka atomoxetin pro děti a mladistvé s tělesnou hmotností nad 70kg a také pro dospělé je 40 mg a zvyšuje se na terapeutickou denní dávku 80mg ne dříve než za tři dny. Pokud nedojde ke zlepšení stavu pacienta, celková denní dávka atomoxetinu může být zvýšena až na maximální dávku 120 mg, však ne dříve než 2-4 dny po zahájení léčby.

U dětí a dospívajících s tělesnou hmotností do 70 kg úvodní denní dávka atomoxetinu je přibližně 0,5 mg / kg a zvyšuje se na terapeutickou denní dávku přibližně 1,2 mg / kg, ne dříve než za 3 dny.

Koupit Atomoxetin bez předpisu může být podáván pacientům s ADHD s chronickým selháním ledvin, včetně terminální fáze, v normálním dávkovacím režimu. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin se atomoxetin vylučuje z těla pomaleji než u zdravých jedinců, ale s úpravou dávky rozdíly byly zaznamenány.

Atomoxetin prodej a dejte pozor na kontraindikace

  • současné podávání s inhibitory monoaminooxidázy/MAO (pirlindol, metralindol moklobemid, nialamid);
  • glaukom s uzavřeným úhlem
  • individuální nesnášenlivost (včetně hypersenzitivity v anamnéze) složek přípravku atomoxetin.

Zvýšená opatrnost je potřebná:

  • u pacientů s hypertenzí, tychykardií, kardiovaskulárními chorobami nebo poruchou prokrvení mozku
  • při stavech, které mohou vést k hypotenzi

Lék na ADHD u dospělých: Užívání v době těhotenství či laktace

Klinické zkušenosti s užíváním léku atomoxetin v těhotenství jsou omezené, takže lék by měl být podáván v době těhotenství pouze tehdy, pokud očekávaný přínos léčby pro matku převýší potenciální riziko pro plod.

Není známo, zda atomoxetin přestupuje do mateřského mléka. Pokud kojící matka musí užívat lék atomoxetin, měla by být opatrná.

Atomoxetin prodej - pozor na možné nežádoucí účinky

Dětí a dospívající:

Na trávicí ústroj: velmi často (10%) - bolest břicha, ztráta chuti k jídlu, zvracení; často (1-10%) - zácpa, poruchy trávení, nevolnost, nechutenství. Tyto nežádoucí účinky jsou dočasné a obvykle nevyžadují přerušení užívání atomoxetinu.

V oblasti kardiovaskulární soustavy: občas (0,1-1%) - bušení srdce, sinusová tachykardie.

Centrální nervový systém: často (1-10%) - časné ranní vstávání, podrážděnost, změny nálady, závratě, ospalost.

Orgán zraku: časté (1-10%) - mydriáza.

Dermatologické reakce: často (1-10%) - dermatitida, svědění, vyrážka.

Dospělí:

U dospělých mezi nejběžnější vedlejší účinky spojené s užitím atomoxetinu byly v gastrointestinálním a urogenitálním traktu. Závažné nežádoucí účinky při krátkodobé nebo dlouhodobé léčbě atomoxetinem nebyly pozorovány.

Trávicí systém: velmi často (10%), - snížení chuti k jídlu, sucho v ústech, nevolnost; často (1-10%) - bolest břicha, zácpa, dyspepsie, plynatost.

CNS: velmi často (10%) - nespavost; často (1-10%) - časné ranní vstávání, snížené libido, nespavost, závratě, poruchy spánku, bolesti hlavy, ospalost.

Kardiovaskulární soustava: často (1-10%) - návaly horka, bušení srdce, tachykardie; občas (0,1-1,0%), - pocit chladu dolních končetin.

Reprodukční systém: často (1-10%) - dysmenorea, porucha ejakulace, nepřítomnost ejakulace, erektilní dysfunkce, poruchy menstruace, anorgasmie, prostatitida.

Dermatologické reakce: často (1-10%) - dermatitida, zvýšené pocení.

Atomoxetin prodej - zvláštní upozornění a opatření:

Zvláštní opatření při užívání atomoxetinu určené pacientům s arteriální hypertenzi, tachykardii a kardiovaskulárními onemocněními, cerebrální ischemii, jakož i jakékoliv další stavy, které mohou vést k rozvoji arteriální hypotenze, protože byly poznamenány případy ortostatické hypotenze.

U dětí mladších než 6 let bezpečnost a účinnost léku atomoxetin a účinnosti nebyly hodnoceny.

Atomoxetin způsobuje podráždění očí. V případě náhodného zasažení očí je ihned vypláchněte vodou a neprodleně konzultujte lékaře.

Mohl by vás zajímat top produkt pro sexuální zdraví muže Viagra 50mg a 100mg. Ale my nabízíme i alternativu k drahým originálům, v tomto případě se podívejte na stránky sildenafil cena a Kamagra cena, které jsou nejpopulárnějšími alternativními léky k Viagře.